Naszym celem jest nieustanny rozwój oraz polepszanie jakości naszych wyrobów i świadczonych przez nas usług. W związku z tym wdrożyliśmy System Bezpieczeństwa Żywnościowego HACCP oraz System Zarządzania Jakością GMP+B3 (2007). Posiadamy również System RedCert, który jest uznanym dowodem, że firma Supros spełnia wymagania Dyrektywy 2009/28/WE.

                                                                gmp         redcartpng

Dzięki wdrożeniu zintegrowanego systemu zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywności, doskonalimy jakość oraz bezpieczeństwo zdrowotne oferowanych wyrobów oraz świadczonych specjalizowanych usług transportowych. Gwarantujemy właściwe parametry standaryzowanych płodów rolnych oraz warunki ich przechowywania. Stosujemy też w praktyce i na bieżąco identyfikujemy rozwiązania prawne służące bezpieczeństwu żywności i pasz.

Aby jeszcze lepiej spełniać wymagania naszych klientów, wyznaczyliśmy dla firmy SUPROS cele jakości:

  • Wprowadzanie nowoczesnych rozwiązań w dziedzinie magazynowania zbóż, gwarantujących ich bezpieczeństwo i wysoką jakość
  • Nadzór nad przestrzeganiem określonych przez nas wymagań przez dostawców
  • Bieżąca identyfikacja i przestrzeganie wymagań prawnych dotyczących bezpieczeństwa pasz
  • Rozwój kwalifikacji pracowników
  • Dbałość o środowisko naturalne

Zatrudniamy kompetentnych, doświadczonych, rozumiejących znaczenie wymagań klienta pracowników. Dzięki ich zaangażowaniu realizujemy przyjęte cele jakości, a także utrzymujemy i stale doskonalimy wdrożony zintegrowany system zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywności.