Oddział

Oddział firmy w Warszawie powstał w lipcu 2011 roku. Naszym głównym zadaniem jest zwiększenie obrotów firmy w handlu zbożem i innymi surowcami rolnymi oraz rozszerzenie działalności na zachód i południe Polski. 

Na rynku krajowym swoją działalność opieramy na współpracy z młynami, wytwórniami pasz oraz wiodącymi eksporterami i importerami. 

W naszej działalności dbamy o to, aby firma SUPROS była postrzegana jako wiarygodny partner handlowy nie tylko w kraju, ale również za granicą. Istotną sferą naszej aktywności jest bowiem import i eksport surowców rolnych możliwy dzięki dobrym relacjom z firmami zagranicznymi głównie ze strefy UE.

© Copyright 2019 - supros.pl | Realizacja 314.pl