Firma SUPROS posiada magazyn zbożowy w Ornecie o pojemności 10 tys. ton. Zakład w Ornecie zajmuje się przyjmowaniem, standaryzacją, magazynowaniem i wydawaniem płodów rolnych. Posiadamy profesjonalne zaplecze laboratoryjne.

Wykonujemy w nim następujące analizy:

  • wilgotności
  • gęstości
  • białka
  • glutenu
  • liczby opadania
  • sedymentacji
  • zanieczyszczenia